тел: 0888 640 007
МЕТАЛ ПРОДУКТ 2
Обработка и търговия с черни метали

Метални продукти

Фирма МЕТАЛ ПРОДУКТ 2 предлага:

  • Елементи по поръчка
  • Ламарина на рулони и листи
  • Метални конструкции и конструктивни елементи
  • Метални съоръжения
  • Покривна ламарина LT40;20
  • Студено огънат профил - СОП
  • Тръби и профили

Основни услуги на фирмата са:

  • Огъване на рунд машина
  • Рязане на планки и заготовки