тел: 0888 640 007
МЕТАЛ ПРОДУКТ 2
Обработка и търговия с черни метали

Изработка на покривна ЛТ ламарина

Изработка на покривна ламарина ЛТ40.Профилът може да бъде огънат на дъга. Произвеждаме също и ЛТ20,50,55

Изработка на покривна ЛТ ламарина - Изображение 1