тел: 0888 640 007
МЕТАЛ ПРОДУКТ 2
Обработка и търговия с черни метали

Огъване на тръби и профили

Огъване на тръби и профили. Огъването на тръби може да бъде на дъга или на коляно

Огъване на тръби и профили - Изображение 1